I. Вступ.

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів із питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», та інших законодавчих та нормативно-правових документів із питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а також дається теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я.

Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

II. Аналіз освітньої діяльності Сутковецької загальноосвітньої школи за

2016 –2017 навчальний рік та завдання

на 2017-2018 навчальний рік

1. Інформаційна карта

Сутковецька загальноосвітня школа I-III ступенів імені Романа Лабаня розташована за адресою: Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Сутківці, вул. Соборна 1, телефон: 2-64-15.

При школі працює дитячий садочок “ Ромашка”.

2. Загальні показники роботи

Показники

Стан

1. Мова навчання українська
2. Кількість класів 10
3. Підготовчих груп 1
4. Загальне число вихованців 90
5. Із них учнів 90
6. Забезпеченість гарячим харчуванням 85 %
7. Загальна кількість працівників 31
8. У тому числі педагогів 21
9. Обслуговуючих 10
10. Загальна площа всіх приміщень 2810 м2
11. У тому числі навчальних приміщень 900 м2
12. Кількість робочих місць у майстернях 40
13. Забезпеченість навчальними кабінетами 100 %
14. Забезпеченість підручниками 80 %
15. Число книг у шкільній бібліотеці 15097
16. Кількість їдалень 1
17. Кількість посадочних місць у їдальні 100
18. Площа земельної ділянки 6 га
19. Площа дослідних ділянок 0,5 га

3.Виконання основних завдань 2016-2017 навчального року

3.1. Управлінський моніторинг

У 2016/2017 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішнього управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Створити цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення допомагала наявна єдина комп’ютерна мережа та телефонний зв’язок.

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішнього контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

Всі діти та підлітки шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи, одержують загальну середню освіту. Набір дітей до першого класу було здійснено на підставі висновків медичної комісії та за результатами психологічної готовності дитини до шкільного навчання.

Навчально-виховний процес було організовано відповідно до навчального плану на 2015-2016 навчальний рік та плану роботи школи.

Для задоволення освітніх потреб учнів у школі працювали гуртки.

Для учнів 10,11 класів організоване профільне навчання на базі Ярмолинецького технологічного ліцею.

Реалізація інваріантної складової навчального плану здійснювалася за державними, регіональними програмами.

Інваріантну складову цілком забезпечено програмами.

Одна випускниця 9 класу продовжує навчання у ліцеї, інші навчатимуться у 10 класі. Переважна більшість випускників 11 класу теж навчаються.

9 клас 11 клас

учнів 4 учень 8 учнів
Спеціальності:
Педагогічні +
Культосвітні
Медичні +
Юридичні +
Сільськогосподарські
Будівельні +
Торговельні, економічні +
Технічні, технологічні ліцеї + +
Школа +
Робота
Не трудовлаштовані

3.2.Педагогічний моніторинг

Кадрове забезпечення навчально–виховного процесу

Освіта вчителів

1. Вища 20
2. Середня спеціальна (базова вища) 1
3. Незакінчена вища -
4. Середня -

Рівень педагогічної майстерності

1. Вища категорія 11
2. I категорія 7
3. II категорія 2
4. Спеціалісти 1
5. Розряд -

Cтаж педагогічної роботи

1. До трьох років -
2. 3-10 років -
3. 10-20 років 4
4. Понад 20 років 17

Підвищення рівня педагогічної майстерності

1. Курсова перепідготовка 12
2. Атестація -
3. Самоосвіта 21
4. Участь у методичній роботі 21
5. Участь у підготовці методичних заходів 21
6. Участь у районній методичній роботі 21

Участь у пошуковій роботі

1. Робота над проблемою школи 21
2. Участь у складанні методичних посібників 2
3. Участь у роботі районних конференцій 21

3.3 Моніторинг якості освіти

Клас

Учнів Високий Достатній Середній Початковий
9 - - - -
10+1 2 5 3 -
14 - 6 3 4
10 4 3 3 -
7 - 5 2 -
5 - 2 1 2
7 - 4 2 1
6 - 2 2 2

9

4 - 1 3 -
10 9 - 3 6 -
11 8 2 1 4 1
разом 90 8 32 29 10

Участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах

1. III місце у районних олімпіадах Корольчук Іванна (11 кл.) – укр. мова Семенюк Іванна (10 кл.) – хімія Очкур Артем (10 клас) – історія Малярчук Альона (11 клас) - історія
2. II місце у районних олімпіадах Анака Олександр (8 клас) - хімія
3. I місце у районних олімпіадах -
4. учасники обласних олімпіад Анака Олександр (8 клас) - хімія
5. учасники та призери МАН ( районний етап ) І м. Корольчук Іванна (11 кл.) – відділення наук про землю; ІІ м. Безденежних Каріна (8 клас) – відділення літературознавство
6. перемоги в конкурсах, турнірах:
  • Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник».
  • Всеукраїнська краєзнавча експедиція «Моя Батьківщина Україна» напрямок «Геологічними стежками України»
  • Конкурс «Людина і ліс»
  • Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка
· Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека»
  • Військово-патріотична гра «Джура».
  • Всеукраїнський конкурс «Колосок» - 11 учнів.
  • Всеукраїнський конкурс «Геліантус» - 41 учень.
  • Конкурс есе «Я – європеєць»
27 учнів (8 переможців). Переможець районного конкурсу, призер обласного – Корольчук Іванна (11 кл.) (робота «Характеристикагеологічнивідслонень в околицях села Сутківці»). Переможець Артушян Крістіна( 6 клас) ІІІ місце на ІІ етапі Корольчук Іванна (11 кл.) , Артушян Крістіна( 6 клас) 17 учнів – срібний лелека – 1. ІІІ м. в загальному заліку, І м. – «Стрільба», ІІ м. – «Впоряд», «Ватра», ІІІ м. – «Квест», «Смуга перешкод», «Добре діло» 10– золотих колосків, 1 – срібний, 6 переможців. Призер всеукраїнського рівня Безденежних Каріна (8 клас)

У школі працювали такі гуртки: «Футбол», «Джура», «Спортивний», «Туристичний».

Участь школярів у роботі гуртків

Класи

Учнів

3 клас 2
4 клас 4
5 клас 5
6 клас 6
7 клас 2
8 клас 1
9 клас 4
10 клас 8
11 клас 3
Разом 35

Навчанню учнів сприяла робота шкільної бібліотеки. На 01.09.2016року фонд підручників становив 3580 шт., художньої літератури 5180 шт.

2016-2017 н. р.
Читачів 119
Відвідувань 550
Книговидач 420
Отримано підручників 76
Художньої літератури 1

Виконуючи Закон України “Про мови в Україні”, в школі створено умови для навчання учнів державною мовою, оформлена державна символіка.

Що стосується відвідування учнями занять, то протягом цілого року школа тримала на контролі відвідування окремих учнів 3, 7, 10 класів. Вони разом з батьками заслуховувались на засіданні ради школи, на сесії сільської ради. В результаті їхнє відвідування значно покращилось, учні закінчили навчальний рік і переведені у наступні класи.

У школі працювала рада школи, котра активно вирішувала питання шкільного життя, допомагала у поліпшенні матеріальної бази, проведенні ремонтів.

Робота учнів та вчителів на уроці та факультативних заняттях продовжувалася в позакласній діяльності.

2016 – 2017 н. р.
Учнів 90
Класів 10
Заходи місце
Спартакіада 60 учнів 2 – призових місця у районі
Козаки Поділля
Спортивні змагання :
Футбол 2
Крос
Баскетбол
Легка атлетика
Міжнародний мовознавчий конкурс імені П.Яцика
Конкурс «За сонячним колесом» ІІ місце
Конкурс творів та малюнків
«Людина і ліс». Конкурс есе « Я – європеєць»
Районний огляд художньої самодіяльності 6 учнів
Мультимедійні проекти 2
Військово-патріотична гра «Сокіл (Джура)» 11 учасників
День села 20 учасників
Обласний фестиваль «Великодні дзвони» 50 учасників
Мовно-літературний конкурс імені Т.Шевченка 2 учасники
Акція «День довкілля» 90 учасників
Акція до Дня вишиванки «Рушник єднання» 90 учасників
Акція до Дня Соборності 90 учасників

3.4 Моніторинг виховної роботи

Виховна робота у навчальному закладі здійснювалась на засадах педагогіки співробітництва учнів, їхніх батьків та громадськості, спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепції громадянського виховання, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти школярів, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку та зміцнення моральних засад суспільства, Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров`я нації» тощо.

Сучасний зміст виховання в ЗНЗ — це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе.

Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:

• створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;

• турбота про здоров'я учнів, пропаганда здорового способу життя;

• естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки учнів до дорослого життя;

•продовження спільної роботи психолого-педагогічної служби з педагогами, учнями, батьками;

• виховання громадськ патріотичних якостей завдяки продовженню краєзнавчої та воєнно-патріотичної роботи.

У школі було проведено такі заходи:

- Свято «День знань»;

- Свято до Дня вчителя»

- Олімпійський забіг»

- Свято осінніх композицій

- Свято до Дня захисника України;

- Осінній ярмарок;

- Лінійка «Голодомор»

- Свято «Містер школи»

- Свято патріотичної пісні

- Змагання «Нумо, хлопці – козаки!»

- Вертеп до Дня Святого Миколая;

- Новий рік

- «Різдвяний вертеп»

- Свято до 8 Березня

- Проведення акцій: «Милосердя», «Щастя на крилах», до Дня інваліда «Відкрий себе – подаруй любов», «З дідом Морозом у кожен дім»; написання листів та виготовлення оберегів учасникам АТО; «Підтримай захисників України в зоні АТО. Напиши їм листа»; до дня Св. Миколая «Добро починається з тебе». «від серця до серця»

- Тижні безпеки життєдіяльності в період осінніх, зимових. весняних канікул.

Учні школи брали участь в районних заходах:

- Конкурс новорічної іграшки.

- Конкурс патріотичної пісні – два других місця- Волошина Віолета та Артушяна Крістіна

- Конкурс народного танцю «Вихиляс» друге місце

- Конкурс дитячого малюнка «Захистимо права маленької людини».

- Конкурс малюнків «Безпечна дорога до школи».

- Огляд художньої самодіяльності

- День Європи

3.5. Моніторинг оздоровчої роботи

Одним із пріоритетних напрямків роботи навчального закладу є створення умов для збереження фізичного здоров'я учнів, залучення їх до систематичних занять фізичною культурою та спортом Протягом навчального року вивчався стан здоров’я школярів, проводився медичний огляд, оздоровчі заходи, що дало можливість виявити найбільш важливі, з погляду учнів, їх батьків, вчителів, чинники, які впливають на здоров’я учнів, виробити індивідуальні рекомендації щодо збереження і зміцнення здоров’я школярів..

Щорічно за підсумками медичного оглядуздійснюється розподіл учнів на медичні групи.

У навчальному закладі проводиться робота щодо залучення батьків до культурно-масової роботи. Упродовж 2016/2017 навчального року батьки учнів брали участь у таких заходах, як: «День здоров‘я», «Тато, мама, я – спортивна сім‘я», танцювально-спортивне свято, туристичні подорожі та екскурсії тощо.

З метою пропагандистської та агітаційної роботи у навчальному закладі створено куточок «Кращі спортсмени».

У навчальному закладі постійно здійснюються заходи щодо підтримки існуючої матеріально-спортивної бази у належному стані.

У школі здійснюється контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітьми і персоналом в шкільній їдальні, за якістю продуктів харчування, наявністю супроводжувальних документів на них, якістю приготування страв, організацією питного режиму водою гарантованої якості; проводить штучну С-вітамінізацію третіх страв, які виготовляються в їдальні, згідно з діючими нормативними вимогами, реєструє це в спеціальному журналі.

Адміністрація та працівники школи забезпечують безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формують гігієнічні вміння та навички здорового способу життя учнів.

У школі проводиться організаційна та практична робота щодо виконання вимог санітарного законодавства:

- дотримується нормативна наповнюваність груп та класів;

- проведено маркування та розподіл існуючих меблів згідно росту дітей;

- забезпечено освітленість приміщень відповідно до гігієнічних нормативів;

- відстані від стін та між рядами парт та столів відповідають ДСанПіН 5.5.2.008-01;

- обов’язковим є дотримання повітряно-теплового режиму;

- старі дерев’яні вікна у класних кімнатах замінено на металопластикові, що сприяє підтриманню відповідного температурного режиму ;

- не допускається перебування у групах хворих дітей;

- забезпечується дотримання дітьми та персоналом правил особистої гігієни;

- вживаються заходи щодо забезпечення дітей гарячим харчуванням, забезпечується виконання норм харчування, щоденно проводиться штучна С-вітамінізація готових страв;

- проводиться щоденне вологе прибирання приміщень із використанням миючих та дезінфекційних засобів;

- приміщення та території використовуються тільки за призначенням;

- організована робота щодо профілактики різних видів захворювань, профілактичних оглядів на коросту та гельмінтози.

Адміністрація школи забезпечує здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, відповідно до положень спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

За результатами медико-педагогічного спостереження у разі необхідності проводиться корекція планування процесу фізичного виховання та дозування фізичних навантажень учнів.

3.6. Психологічний супровід навчально-виховного процесу

Психологічний супровід ведеться відповідно Закону України «Про освіту», нової редакції «Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 N 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 р. за N 687/16703., «Плану заходів щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року листа МОНУ від 23.07.2015 № 1/9-347 «Про забезпечення фахівцями та пріоритетні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2015/2016 навчальному році”, наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» № 601 від 20.07.2004 р., наказу Міністерства освіти і науки «Про планування діяльності, ведення документації соціальних педагогів, практичних психологів та соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами», етичного кодексу психолога, чинного законодавства.

Провідним напрямком роботи практичного психолога була діагностична робота з учнями всіх ланок школи. Особлива увага приділена діагностиці та моніторингу розвитку пізнавальних процесів учнів початкової школи. На першому етапі проведена діагностика рівня готовності учнів 1 класу до навчання, рівень їх адаптації до школи, а також рівень сформованості пам’яті, уваги та мислення. Рівень розвитку пізнавальних процесів діагностується в кожному класі початкового ступеня.

В жовтні-листопаді 2016 року було проведене обстеження учнів 5 класу щодо адаптації до умов навчання в середній школі за комплексом методик

Була продовжена робота щодо виявлення інтересів та схильностей учнів з метою вибору профілю навчання та профорієнтації в 8-10-х класах.

Практичний психолог виступав з доповідями на педрадах, батьківських зборах, проводив семінари для вчителів.

За планом роботи, а також за запитом вчителів, психолог відвідував уроки та позаурочні виховні заходи з метою налагодження стосунків між учнями та вчителями, поглиблення індивідуальної роботи з учнями, що мають проблеми в навчанні, спілкуванні та поведінці. Продовжувалась робота з учнями, які потребують поглибленої уваги психолога, а саме з учнями пільгових категорій, ускладненої поведінки, з особливостями розвитку, з обдарованими. За результатами діагностики для таких учнів складено програми роботи та проводились корекційно-розвивальні заняття, бесіди, консультації.

Практичний психолог регулярно проводив консультації для учнів, батьків та вчителів. Найбільш важливими для учнів були теми вибору професії, налагодження стосунків з друзями, батьками та вчителями, подолання особистісних проблем. Найбільш важливими для батьків були теми стосунків з дітьми в сім’ї, особливості розумового та психофізіологічного розвитку, спілкування з однолітками. Найбільш важливими темами для вчителів були особливості розвитку та спілкування з важкими учнями, створення розивального середовища на уроці, психологічний клімат в класі.

4. Підсумок соціально – економічного розвитку школи

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується в належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. Своєчасно проводяться поточні ремонти.

З метою підготовки до 2017/2018 навчального року за рахунок спонсорськихта батьківських коштів у приміщенні школи проведено косметичний ремонт майстерень, харчоблоку, спортивної зали, коридорів та сходів, постелено лінолеум у 3 кабінетах, придбано постільну білизну для спальні тощо.

Батьківськими комітетами класів проведено косметичні ремонти навчальних кабінетів,.

Придбано посуд для харчоблоку школи.

Протягом року в школі було проведено заходи щодо економії бюджетних коштів: встановлено контроль за використанням енерго, - тепло і водоресурсів.

Кiлькiсть переглядiв: 97

Коментарi